Півавтомати парашутні комбіновані уніфіковані типу ППК-У

Півавтомати парашутні комбіновані уніфіковані типу ППК-У призначені для автоматичного розкриття ранця парашута чи введення в дію інших пристроїв через заданий проміжок часу або на заданій висоті й широко застосовуються в якості парашутних страхувальних приладів на десантних, рятувальних, учбово-тренувальних і запасних парашутах. Парашутні страхувальні прилади призначені для введення в дію пристрою, що розкриває парашут, у разі, коли парашутист з якихось причин не розкрив парашут сам. На кожному типі парашута застосовується ППК-У в певній комплектації витяжного механізму – з відповідною довжиною шланга, витяжного троса та типом серьги.

КОНСТРУКЦІЯ

Парашутний півавтомат ППК-У-240А: 1 - корпус приладу; 2 - шкала встановлення висоти спрацювання; 3 - шкала часу; 4 – гнучка шпилька; 5 – трубка; 6 – шланг; 7 - байонетний штифт; 8 - петля 9 - спеціальна шайба, 10 - трос; 11 - фал гнучкої шпильки

Основними частинами приладу є:

 • годинниковий механізм і анероїдний пристрій, взаємопов’язані між собою блокувальними важелями (змонтованими між двома платами в корпусі приладу);
 • витяжний механізм;
 • корпус приладу з деталями;
 • гнучка шпилька з фалом і карабіном.

Годинниковий механізм призначений для забезпечення відпрацювання заданого проміжку часу. Усі деталі механізму змонтовані між верхньою та нижньою платами. До верхньої плати приєднаний циферблат. Шкала циферблата відградуйована від 0 до 5с. Ділянка шкали від 0 до 2с проміжних позначок немає, а на ділянці від 2 до 5с розмір поділок дорівнює 0,5с. Годинниковий механізм має стрілку. На берегах циферблата зазначений тип приладу.

Блокувальні важелі з’єднують між собою анероїдний пристрій (через упор анероїда) і годинниковий механізм. Призначені для блокування годинникового механізму з метою забезпечення розкриття парашуту на висоті, встановленій на шкалі висот. Розміщені над верхньою платою.

Анероїдний пристрій призначений для забезпечення спрацювання витяжного механізму на заданій висоті. Робота анероїдного пристрою ґрунтується на барометричному методі вимірювання висоти. Анероїдний пристрій встановлений на нижній платі. На нижній центр анероїда вдягнута шкала висот. Шкала висот відтарована в проміжку 0,3-8 км. Відмітки шкали відцифровані й мають значення: 0,3; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8. Встановлення значення заданої висоти спрацювання на шкалі висот здійснюється обертом регулювального гвинта, який знаходиться на нижній частині корпусу приладу. Шкала висот проглядається у вікно, розміщене в боковій стінці корпусу приладу. На плексигласі нанесена та зафарбована візирна риска, навпроти якої встановлюється позначка висоти спрацювання.

До верхньої мембрани анероїда приварений верхній центр із запресованим у нього упором, торець якого при виході за верхній майданчик плати забезпечує стопоріння блокувального важеля та зупинку роботи годинникового механізму.

Витяжний механізм є силовим елементом приладу та призначений для розкриття замикаючого пристрою ранця парашута. Розміщений у трубці, яка вкручена в корпус. У середині трубки встановлені дві силові пружини, одна з яких розміщена всередині іншої. З одного боку пружини впираються в поршень, до якого приєднаний тросик витяжного механізму. Поршень пересувається всередині трубки. На поршні є ролик, який при взведенні приладу (переміщенні поршня та стиску пружин) входить у зчеплення з собачкою годинникового механізму, що утримує пружини в стисненому стані до тих пір, доки годинниковий механізм повністю не відпрацює встановлений час після введення приладу в дію. На іншому кінці троса прикріплений наконечник. На ньому встановлені: спеціальна гайка, хомут, спеціальний гвинт і петля. Ці деталі в сукупності складають приєднувальний вузол, призначений для зв’язку троса зі шпилькою витяжного кільця. Трос закритий гнучким металевим шлангом. На наконечнику шланга нарізана різьба, по якій пересувається хомут. На хомуті є байонетний штифт, призначений для закріплення кінця шланга на спеціальній пластині, пришитій до ранця парашуту. Переміщенням хомута по наконечнику регулюється слабина троса.

Корпус приладу. У корпусі розміщені всі вузли годинникового й витяжного механізмів. На кришці корпуса є два вікна, затулені оргсклом. Через велике вікно проглядають циферблат зі стрілкою витяжного механізму, а через мале вікно – упор анероїда. Через вікно  в корпусі видна шкала висот. Кришка кріпиться до корпуса  гвинтами, на один з яких ставиться пломба. Між кришкою і корпусом є прокладка. У бокову стінку корпуса з боку трубки вкручений затвор, у який встромляється гнучка шпилька.

Для запобігання потрапляння всередину прибору сторонніх часток після вилучення шпильки із затвору, осьовий канал корпуса під дією пружини перекривається штоком. На торцевій поверхні затвора зроблено керніння, яке вказує, що до цієї сторони каналу слід притискати кінець гнучкої шпильки при її введенні в затвор. В корпусі затвора є два отвори, призначені для контровки гнучкої шпильки з метою запобігання самовільного висмикування шпильки.

Гнучка шпилька призначена для стопоріння годинникового механізму приладу й введення його в роботу. Введення в роботу приладу здійснюється незалежно від кута, під яким висмикується гнучка шпилька із затвору. Гнучка шпилька становить собою спіраль з дроту зі щільною навивкою витків. Гнучка шпилька приєднується до витяжного пристрою людської десантної парашутної системи фалом. Фал з гнучкою шпилькою і карабіном призначений для примусового висмикування гнучкої шпильки із затвора приладу в момент відділення від літака.

ПОВНИЙ ШИФР ВАРІАНТІВ ПРИЛАДІВ ППК-У

Петля типу Б

– перші чотири букви (ППК-У) позначають найменування приладу – півавтомат парашутний комбінований уніфікований;

– тризначне число після найменування (шифру) приладу позначає довжину шланга витяжного механізму (165, 240, 405 мм та ін.);

буква Т перед тризначним числом означає, що прилад не має шланга. У цьому випадку тризначне число після букви Т позначає довжину троса витяжного механізму приладу (277, 424 мм);  

– букви А, Б, В після тризначного числа позначають тип петлі витяжного механізму приладу (коротка, фігурна, подовжена).

Приклади розшифрування повного шифру приладу: ППК-У-Т277В – півавтомат без шланга з тросом довжиною 277 мм і подовженою петлею; ППК-У-240Б – півавтомат зі шлангом довжиною 240 мм з фігурною петлею; ППК-У-гр – півавтомат вантажний (прилад не має гнучкого шланга й використовується з тросом довжиною 146 мм).

ПРИНЦИП ДІЇ ТА РОБОТА ПРИЛАДУ

Півавтомат парашутний є комбінованим приладом і складається із взаємопов’язаних між собою годинникового механізму та анероїдного пристрою.

Кінематична схема приладу ППК-У: 1 - плата верхня; 2- важель; 3 - важель, що веде; 4 - циферблат; 5 - стрілка; 6 - колесо проміжне; 7 - собачка; 8 - колесо храпове; 9 - колесо анкерне; 10 - скоба анкерна; 11 - баланс; 12 - шпилька гнучка; 13 - упор гнучкої шпильки; 14 - триб; 15 - триб проміжного колеса; 16 - колесо ходове; 17 - триб ходовий; 18 - сектор; 19 - гвинт регульовочний; 20 - вісь подовжена; 21 - пружина сектору; 22 - пружина собачки; 23 - ролик; 24 - приєднальний вузол; 25 - трос; 26 - трубка; 27 - пружини (внутрішня та зовнішня); 28 - поршень; 29 - собачка; 30 - амортизатор; 31 - ковпачок; 32 - водило; 33 - вісь блокувального важеля; 34 - втулка; 35 - колесо встановлювальне; 36 - гвинт перевідний; 37 - шестерня встановлювальна; 38 - плата нижня; 39 - риска візирна; 40 - шкала висот; 41 - анероїд; 42 - упор анероїда.

Робота анероїда (чутливого елемента) основана на принципі барометричного виміру висоти, тобто залежності між зміною атмосферного тиску (зміною висоти) і пружною деформацією анероїда. При збільшенні висоти польоту внаслідок зменшення атмосферного тиску анероїд (анероїдна коробка) розширюється і, навпаки, при зменшенні висоти польоту внаслідок збільшення атмосферного тиску анероїд стискається. Знаючи залежність атмосферного тиску від висоти, можна задати приладу необхідні параметри спрацювання.

Зміна атмосферного тиску в залежності від зміни висоти польоту визначається таблицею стандартної атмосфери (СА), де за 0 висоти прийнятий рівень моря з тиском 760 мм рт. ст. Шкала висот приладу відтарована згідно з гіпсометричною таблицею МСА з перевищенням на 100 м, яке враховане в припустимих похибках. Це перевищення компенсує втрату висоти парашутистом за час від моменту спрацювання витяжного механізму приладу до моменту наповнення купола парашута. Таким чином, шкала висот приладу характеризує приблизну висоту по СА (висоту відносно рівня з тиском 760 мм рт. ст.), на якій розкривається купол парашута.

Для приведення приладу в робочий стан його зводять, встановлюють обертанням регулювального гвинта  потрібну висоту спрацювання і стравлюють годинниковий механізм, злегка виймаючи гнучку шпильку до заданого часу затримки спрацювання. Прилад вмикається висмикуванням гнучкої шпильки. Під дією пружини витяжного механізму вступає в роботу годинниковий механізм.

Якщо барометрична висота стрибка вище встановленої на шкалі висот приладу, анероїд блокує (зупиняє) годинниковий механізм і перешкоджає його роботі до тих пір, доки парашутист не досягне висоти, що перевищує на 100 м встановлену по шкалі приладу. Анероїдна коробка розширяється таким чином, що упор анероїда виступає над верхньою площиною верхньої плати й блокувальний важіль годинникового механізму, дійшовши до упору, зупиняє годинниковий механізм. По досягненні заданої висоти за рахунок стиснення анероїда, упор опускається і в момент співпадіння з верхньою площиною плати звільняє блокувальний важіль, а годинниковий механізм допрацьовує 0,8-1,2с, які залишились, і забезпечує розкриття парашута на заданій висоті.

При стрибках з висоти, яка нижче встановленої на шкалі висот приладу, блокувальний важіль вільно проходить на упором анероїда й годинниковий механізм повністю відпрацьовує час, встановлений на шкалі циферблата. Як тільки годинниковий механізм відпрацює завданий час (стрілка досягне нуля шкали), спрацьовує витяжний механізм і розкриває замикаючий пристрій парашута. У цьому випадку годинниковий механізм забезпечує розкриття парашуту через заданий проміжок часу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Діапазон спрацювання приладу:

 • по часу – від 2 до 5с
 • по висоті – від 0,3 до 8 км (від рівня моря по стандартній атмосфері).

2. Сила пружин приладу в зведеному стані не менше 28 кгс.

3. Час роботи годинникового механізму після зриву блокувального важеля з упора анероїда – 0,8-1,2 с.

4. Гнучка шпилька, встромлена в прилад до кінця, при зворотно-поступальному пересуванні її в межах 5мм і відгині вушка шпильки в різні боки на 90° не повинна допускати стравлення механізму на жоден зуб анкерного колеса. Затирання гнучкої шпильки не допускається.

5. При встановленні часу спрацювання приладу на 2с відстань від краю верхнього центру анероїда до блокувального важеля не менше 4мм.

6. Упор шкали висот забезпечує її встановлення нижче відмітки 0,3 не більш, ніж на 2 мм. У ході переведення шкали висот, у випадку застосування надлишкового зусилля, можливий зрив її упору, що може призвести до повороту шкали на другий оберт і неправильному встановленню шкали висот. Перевід шкали висот на другий оберт за мінімальну відмітку 0,3 км призводить до неспрацювання приладу, а перевід за максимальну відмітку – до передчасного спрацювання (на великій висоті). Тому перевід шкали висот слід здійснювати тільки за допомогою ключа-викрутки, включеного до комплекту приладу, не застосовуючи надмірних зусиль і не допускаючи переміщення шкали за межі її мінімальної та максимальної відміток.

8. Прилад розрахований на спрацювання при повному робочому ході витяжного тросу 70 мм.

9. Прилад у зведеному стані вібростійкий і ударостійкий.

10. Прилад стійкий до дії роси.

11. Прилад захищений від попадання в нього сторонніх елементів.

12. Прилад працює при відносній вологості навколишнього середовища до 95-98% при температурі 15-25°С, витримує циклічну зміну температури навколишнього повітря від -60 до +60 °С.

13. Прилад працездатний після знаходження в зведеному стані безперервно протягом 12 міс.

14. Маса приладу без монтажних деталей не більше 950 гр.

При експлуатації приладів, які мають на тросі гумовий амортизатор, слід після кожного зведення приладу пересовувати амортизатор впритул до нижнього наконечника шланга. Дотримання цієї вимоги необхідно перевіряти перед кожним застосуванням приладу.

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ СТРИБКІВ З ПРИЛАДАМИ ППК-У

Встановлення висоти на шкалах страхувальних приладів учбово-тренувальних парашутів здійснюється в залежності від величини атмосферного тиску дня у землі на рівні аеродрому та на майданчику приземлення, а також з урахуванням рельєфу місцевості – щоби реальна висота розкриття основного парашуту (над рельєфом місцевості) була 700 м тобто прилад повинен спрацювати на висоті не нижче 800 м, а на запасному парашуті – не менше 300 м нижче, ніж на основному.  Залежність тиску атмосфери від висоти є експоненціною, але на невеликих висотах можна прийняти, що зменшенню тиску на 10мм рт. ст. відповідає збільшення висоти на 130м (і навпаки).

Тиск у землі, мм рт.ст. Встановлення шкали висот на страхувальному приладі основного парашута, м
Понад 760 700
740 – 760 950
720 – 740 1200
685 – 720 1500

При високому тиску для запобігання негайного спрацювання страхувальних приладів одразу після відокремлення від літака висота стрибка збільшується таким чином, щоби висота розкриття парашута збільшилась на 130м при збільшенні тиску на 10 мм рт. ст. понад 760.

При стрибках з використанням тільки шкали циферблату слід встановлювати по шкалі висот максимальну висоту.

Вмикання в роботу страхувальних приладів, встановлених на запасних парашутах, здійснює випусковий інструктор з літака вручну по команді, отриманій від командира екіпажу.

Встановлення шкали висот і часу на шкалах страхувальних приладів рятувальних парашутів:

Найбільше перевищення місцевості над рівнем моря в районі польотів Від 0 до 1000 м Від 1001 до 2000 м Від 2001 до 3000 м
Встановлення шкали висот приладу 2000 м 3000 м 4000 м
Встановлення одинникового механізму Незалежно від перебільшення місцевості: для реактивних літаків і вертольотів – 2 с, для поршневих літаків і планерів – 2 с.

ПЕРЕВІРКА ТА УСТАНОВКА ПРИЛАДІВ НА ПАРАШУТ

1. Максимально припустима сила тертя пристосувань не повинна перевищувати 16 кгс. При монтажі допускається не більше двох ізгинів шлангу з радіусом не менше 100мм і кутом охоплення одного ізгину не більше 180 і другого – не більше 90°.

2. Монтаж повинен забезпечувати вихід троса з наконечника шланга вздовж його осі.

Визначення слабини троса: 1 - хомут; 2 - трос приладу ППК-У; а - відстань, яка визначає слабину троса

3. Монтаж приладу повинен забезпечувати слабину троса витяжного механізму в межах 10-15 мм. Це необхідно для забезпечення нормальної роботи годинникового механізму до моменту спрацювання витяжного механізму приладу. Слабина троса понад 15 мм неприпустима, оскільки це значно зменшує хід кінця троса, а також може призвести до захльостування троса за сторонні деталі та не спрацюванню витяжного механізму приладу. Слабина троса визначається як відстань між кінцем петлі витяжного механізму приладу місцем, до якого шланг приладу кріпиться на виріб при натягненому від руки тросі. Слабина регулюється переміщенням хомута по різьбі наконечника шланга.

Контровка гнучкої шпильки: 1 - фал, 2 - шпилька гнучка, 3 – нитка кордова, 4 - затвор, 5 – вузол потрійний.

4. Шланг приладу по всій довжині повинен щільно прилягати до ранця парашута й фіксуватися на ньому.Гнучка шпилька приладу законтрена однією крученою кордовою ниткою, витягнутою з серцевини паперово-бавовняного шнура ШХБ-125. Контровку слід здійснювати наступним способом: протягнути нитку в боковий отвір затвора 4, потім у вушко гнучкої шпильки 2 і петлю фала 1, потім в другий боковий отвір затвора 4 і далі знов у вушко шпильки та петлю фалу. Після цього необхідно вибрати слабину нитки  зав’язати її кінці потрійним прямим вузлом 5, щільно затягнувши його. Вільні кінці нитки після затягування вузла залишити в межах 15-20мм.

 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД СТРАХУВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ НА ПАРАШУТ ПРИ КОЖНОМУ ЙОГО ЗАСТОСУВАННІ

У процесі технічного огляду перевіряються:

 • наявність паспорта;
 • цілісність пломби;
 • цілісність скла;
 • щільність прилягання кришки до корпусу;
 • відсутність деформацій корпусу, кришки та направляючої трубки;
 • відсутність здуття шланга;
 • розмір зазору між контргайкою та втулкою з кришкою, який не повинен перевищувати 1,6-2мм, тобто шланг має бути завернутий до кінця;
 • відсутність розриву ниток троса і шланга;
 • відсутність забоїн на спеціальній гайці та шлангу;
 • точність роботи годинникового механізму;
 • чіткість роботи витяжного механізму;
 • розмір зазору між стрілкою та цифрою 5, який не повинен перевищувати 5 мм (у зведеному стані);
 • розміщення штифта анероїда (не повинен виступати над верхньою платою і не торкатись її);
 • відсутність стравлення годинникового механізму (не повинно бути стравлення ні на один зуб анкерного колеса при поступальному переміщенні шпильки в межах 5 мм і відгині головки шпильки на 90°);
 • стан гнучкої шпильки (не затерта, незамята , не розтягнута, не заржавлена);
 • запис в § 7 паспорту (проведення доопрацювань по документах).

Перед кожною укладкою парашутної системи перевірка парашутного приладу здійснюється в такій послідовності.

Зовнішнім оглядом треба переконатись у наявності та справності свинцевої пломби на поверхні гвинта, що закріплює кришку корпусу. У випадку відсутності пломби чи виявлення на ній пошкоджень подальша перевірка парашутного приладу не здійснюється, прилад здається в ремонтну майстерню для повного технічного обслуговування. У ході зовнішнього огляду визначають, чи немає глибоких забоїн на петлі, обриву окремих жил тросу, вм’ятин і здуття на шлангу, механічних пошкоджень на поверхні корпусу та забруднень, чи надійне з’єднання спеціального гвинта  спеціальної гайки, чи є видимий зазор між спеціальною гайкою й амортизатором, чи надійне кріплення накидної гайки, гвинтів кришки корпусу та ковпачка, чи ціле скло у вікнах.

Перевіряють герметичність анероїдної коробки, для чого шкалу висот встановлюють на відмітку 0,3 і через мале вікно кришки корпусу визначають положення штифта анероїдної коробки, який не повинен виступати над верхньою платою. Якщо штифт виступає над платою, то парашутний прилад до подальшої експлуатації не придатний. При перевірці враховується висота місцевості над рівнем моря та поточний атмосферний тиск.

Перевірка на «стравлення» годинникового механізму включає наступне: вставляють у затвор гнучку шпильку до упору, зводять парашутний прилад за допомогою, витягують гнучку шпильку на 5 мм і декілька разів відгинають її вушко на 90° в різні боки, обертають шпильку навколо своєї осі і впевнюються на слух у тому, що стравлення немає.

Для перевірки затирання гнучкої шпильки її вставляють у затвор парашутного приладу до упору і піднімають її за вушко шпильки, застерігаючи від падіння. Гнучка шпилька повинна виходити із затвору під дією ваги парашутного прибору без заїдань. При виявленні заїдань гнучкої шпильки парашутний прилад з експлуатації знімають і здають в майстерню.

Надійність роботи всіх механізмів парашутного приладу перевіряється в такому порядку:

 • вставляють у затвор гнучку шпильку і зводять прилад, стрілка годинникового механізму повинна встановитися за останньою відміткою шкали, при цьому між стрілкою й цифрою 5 повинен проглядатися зазор;
 • висмикують гнучку шпильку і прослуховують чіткість роботи годинникового механізму;
 • впевнюються у вільному проходженні блокувального важеля над штифтом анероїда;
 • впевнюються в надійності спрацювання витяжного пристосування;
 • впевнюються в положенні стрілки відносно шкали, яка знову повинна встановитися у вихідне положення за цифрою 5.

Якщо в роботі годинникового механізму спостерігались ривки та зупинки, а після спрацювання парашутного приладу стрілка повільно повертається у вихідне положення чи взагалі зупиняється в межах шкали, то парашутний прилад з експлуатації знімається і здається в майстерню.

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

Впевнившись у надійній роботі парашутного приладу, його готують до монтажу на ранець парашутної системи. Підготовку проводять в такій послідовності: встановлюють шкалу висот на відмітку висоти згідно з завданням стрибка, встановлюють гнучку шпильку в затвор, зводять парашутний прилад і встановлюють стрілку годинникового механізму на задану відмітку шкали часу, після чого гнучку шпильку контрять контровочною ниткою, пропущеною «вісімкою» через вушко гнучкої шпильки і петлю шнура, слабину нитки вибирають, кінці зв’язують потрійним вузлом і обрізають на відстані 15-25 мм від вузла.

РОЗМІРИ ШЛАНГІВ І ТРОСІВ ПРИЛАДІВ ППК-У

Шифр приладу

Довжина шланга, мм
(- 4,5 + 0,5)

Довжина троса з наконечниками,
мм ± 2

Довжина ривка троса,
мм

ППК – У – 165В

165

322

70

ППК – У – 165А

165

322

70

ППК – У – 240В

240

397

70

ППК – У – 240А

240

397

70

ППК-У-405В

405

562

70

ППК – У – 405А

405

562

70

ППК – У – 120А

120

277

70

ППК – У – 575А

575

732

70

ППК – У – 240Б

240

397

70

ППК-У-Т277

277

70

ППК – У – Т424

424

70

ППК – У – гр

146

40

П

ПК-У-Т277В

277

70

 

РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ НА СТРАХУВАЛЬНИХ ПРИЛАДАХ

Через кожні 100 спрацьовувань, але не рідше одного разу на 6 місяців, на страхувальних приладах виконуються профілактичні роботи по регламенту №1. Проведення регламенту записується в паспорт приладу.

Не рідше одного разу на рік на приладах виконуються профілактичні роботи по регламенту №2. Проведення регламенту записується в паспорт приладу.

Регламент №1

 1. Перевіряється зовнішній вигляд приладу. Через оглядові віконця перевіряється відсутність забруднення механізму.
 2. Виконується розбирання, огляд, промивка, сушка, змазування й збирання витяжного механізму.
 3. Перевіряється роботи витяжного й годинникового механізмів.
 4. Перевіряється точність спрацьовування приладу за часом і висотою.

Регламент № 2

 1. Перевіряється зовнішній стан приладу. Через оглядові віконця перевіряється відсутність забруднення механізму.
 2. Здійснюється розбирання витяжного механізму, відкриття приладу, вилучення з корпусу приладу годинникового механізму без подальшого його розбирання, огляд, чискта промивка, сушка, змазка витяжного й годинникового механізмів, збирання приладу та його регулювання.
 3. Перевіряється роботи витяжного й годинникового механізмів.
 4. Перевіряється точність спрацьовування приладу за часом і висотою.
 5. Справний прилад після проведення всіх робіт пломбується.

ПРИПУСТИМІ МЕЖІ ВІДХИЛЕННЯ ПО ВИСОТІ ПРИ СПРАЦЬОВУВАННІ ПРИЛАДІВ ППК-У

Шкала висот, км Припустимі межі спрацьовування, м
0,3 300 – 500
0,5 500 – 750
0,7 660 – 990
1 950 – 1300
1,5 1430 – 1820
2 1900 – 2350
2,5 2350 – 2900
3 2850 – 3400
3,5 3300 – 3950
4 3800 – 4450
5 4600 – 5650
6 5400 – 6850
8 7100 – 9150