Програма підготовки парашутистів-початківців у Авіаційно-спортивному центрі ім. Валентини Закорецької

Програма призначена для початкової підготовки в Авіаспортцентрі ім. В.Закорецької парашутистів-аматорів з числа осіб, які бажають виконати стрибок з десантним парашутом і не мають обмежень до цього за станом здоров’я.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ.

ТЕОРЕТИЧНА ТА НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА ДО СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ

1.Підготовка парашутистів складається з теоретичних занять із вивчення парашутної техніки й теорії стрибка та наземної підготовки до виконання стрибка з парашутом.

2.Метою теоретичної підготовки є вивчення в необхідному обсязі парашутної техніки та теорії стрибка з парашутом, обумовлених фізичними законами. Метою наземної підготовки є відпрацювання на тренажерах елементів стрибка з парашутом, а також комплексу дій парашутиста в повітрі при виникненні аварійної ситуації (дій парашутиста в особливих випадках).

3.Розділом першим програми передбачені можливості проведення:

а)теоретичної підготовки в мінімальному необхідному обсязі, а також наземної підготовки для виконання першого ознайомчого стрибка;

б)теоретичної та наземної підготовки для виконання стрибка з висоти 2200м із стабілізацією падіння з затримкою розкриття парашута на 30-35с;

в) теоретичної та наземної підготовки для виконання парашутної програми в повному обсязі.

4.Групу комплектує керівник стрибків; всі заняття згідно з даною програмою проводить інструктор з парашутно-десантної підготовки. Для проведення кожного заняття інструктор повинен мати план занять і конспект з навчальної теми.

5.Заняття з теоретичної підготовки проводяться в парашутному класі із застосуванням наочних посібників: навчальних зразків парашутної техніки, плакатів, схем, таблиць, стендів, фото- та відеоматеріалів.

6.Заняття з наземної підготовки проводяться на тренувальній базі із застосуванням тренажної апаратури, макетів, навчальних зразків парашутної техніки.

7.Об’єм теоретичної та наземної підготовки розрахований для занять групи до 20 осіб.

8.Кількість годин, вказана у програмі, є мінімальною, заняття проводяться до повного засвоєння матеріалу, відповідальність за підготовку осіб, які навчаються, несе інструктор з парашутно-десантної підготовки, який проводив заняття.


з/п

Зміст тем теоретичної та наземної підготовки

Кількість годин

1

Історія розвитку парашутизму

1

2

Теоретичні основи стрибка з парашутом:

принцип дії парашута,

взаємодія частин парашута,

аеродинаміка й основи керування парашутом,

взаємодія основного парашута із запасним.

1

3

Конструкція й укладання основного парашута Д-5, складання заліків по темі

4

4

Конструкція й укладання запасного парашута З-5, складання заліків по темі

2

5

Парашутні страхувальні прилади, принцип дії та монтаж на парашутній системі

1

6

Ознайомлення з літальним апаратом (ЛА), тренаж відокремлення від ЛА при виконанні завдання й при вимушеному залишенні ЛА, правила пересування аеродромом та заходи безпеки

1

7

Дії парашутиста на етапах стрибка:

стабілізація (падіння)

розкриття парашута,

парашутування

приземлення та збір парашута,

складання заліків по темі

2

8

Дії парашутиста в особливих випадках:

при відокремленні від ЛА

при стабілізаціїчи вільному падінні

при розкритті парашута

у ході парашутування

при приземленні на перешкоди

1

9

Дії парашутиста при виконанні стрибка зі стабілізацією падіння та затримкою розкриття парашута понад 5с, складання заліків по темі

1

10

Принцип дії, конструкція й укладання основного парашутаД-1-5У, складання заліків по темі

3

11

Розрахунок стрибка, режими керування парашутом Д-1-5У,теоретичні основи стрибка з круглим парашутом на точність приземлення

2

Залік з комплексу дій парашутиста при виконані стрибка з парашутом  1

Загалом: теоретичної та наземної підготовки по одинадцяти темах 20 год.

Р О З Д І ЛД Р У Г И Й .

СТРИБКИ З ПАРАШУТОМ

1. Допуск особи, яка навчається, до першого стрибка з парашутом відбувається після вивчення тем №№2,3,6,7,8 та складання заліків з комплексу дій парашутиста при виконання стрибка з парашутом.

2. Якщо основний парашут укладений інструктором з парашутно-десантної підготовки або штатним чи позаштатним укладником Авіаспортцентру ім. В.Закорецької, дозволяється допускати особу, яка навчається, до першого стрибка після засвоєння матеріалу тем №№2,6,7,8 та складання заліків з комплексу дій парашутиста при виконання стрибка з парашутом.

3. При продовженні навчання пропущені теми повинні бути вивчені в повному обсязі. Наземна підготовка за темами №№6,7,8 повинна проводитись, як правило, напередодні першого стрибка з парашутом і в подальшому повторюватись в необхідному обсязі перед кожною льотною зміною.

4. При організації стрибків з парашутом у другу зміну допускається проведення наземної підготовки в повному обсязі за темами №№6,7,8 та складання заліків з комплексу дій парашутиста при виконання стрибка за парашутом у день виконання першого стрибка. Після виконання ознайомчого стрибка, не менше двох тренувальних стрибків із стабілізацією падіння тривалістю 3с та вивчення теми №9 з успішним складанням заліку, особа, яка навчається, допускається до виконання стрибка з парашутом із стабілізацією падіння тривалістю 30-35с з висоти 2200м та контролем часу падіння по секундоміру.

5. Кількість стрибків по вправах, зазначена в програмі, є мінімальною. Перехід до наступної вправи здійснюється за рішенням інструктора з парашутно-десантної підготовки після повного засвоєння призначеного завдання.

6. Допуск парашутистів-початківців до виконання парашутних стрибків з іншим типом парашута здійснюється після вивчення та складання заліків із конструкції, укладання та особливостей керування парашутом, що вивчається.

№зп

Зміст завдання

№ впр.

Кількість стрибків

Тип парашута

1

Ознайомлювальний стрибок:

а) із стабілізацією падіння тривалістю 3с

з висоти 900м

1

1

Д-5, Д-6, Д-10

2

Тренувальний стрибок:

а) із стабілізацією падіння тривалістю 3с з висоти 900м

б) із примусовим розкриттям з висоти 800-900м

1

2

2

2

Д-5, Д-6, Д-10

Д-1-5У

3

Стрибок із стабілізацією падіння тривалістю 35с з висоти 2200м

3

2

Д-5, Д-6, Д-10

4

Тренувальний стрибок з висоти 800-900м із примусовим розкриттям ранця, імітацією ручного розкриття, опануванням режимів керування парашутом

4

2

Д-1-5У

5

Тренувальний стрибок з висоти 900м із ручним розкриттям, опанування режимів керування парашутом і приземлення в заданому районі

5

2

Д-1-5У

6

Заліковий стрибок з висоти 900м із ручним розкриттям і приземлення в заданому районі

5

1

Д-1-5У

Загалом:

10