Робоча програма та методичні плани навчально-тренувальних занять з парашутного спорту для дорослих (25 – 50 років)

1. Зміст занять у спортивній групі з парашутного спорту:

1. Засвоєння техніки виконання підготовчих вправ наземної парашутної підготовки, комплексу дій парашутиста при виникненні аварійної ситуацій.

2. Забезпечення розвитку необхідних фізичних якостей та підготовка функціональних систем організму спортсменів до специфічних  навантажень у парашутному спорті.

3. Забезпечення необхідного рівня спеціальної психологічної підготовки та необхідних моральних і  вольових якостей (наполегливості, сміливості, впевненості тощо).

4. Засвоєння в процесі теоретичної підготовки знань про теорію стрибка з парашутом із врахуванням фізичних законів та знань про дії парашутистів у разі виникнення аварійної ситуації.

5. Комплексне вдосконалення та прояв у змагальній діяльності різних сторін підготовленості спортсменів-парашутистів.

2. Вимоги до комплектування навчально-тренувальних груп

У групу зараховується особи віком від 25 до 50 років, які бажають займатися парашутним спортом і за станом здоров’я не мають протипоказань до виконань парашутних стрибків.

Кількісний склад однієї групи – 6-8 чоловік на початковому етапі підготовки; 3-5 чоловік на наступних етапах підготовки спортсменів-парашутистів.

3. Планування навчально-тренувального процесу

Планування підготовки спортсменів з парашутного спорту охоплює питання організації та побудови процесу тренування, змагальної діяльності, застосування різноманітних засобів підготовки та поза-тренувальних факторів, які підвищуються працездатність і результативність участі в змаганнях.

У парашутному спорті багаторічний процес підготовки доцільно розподілити на такі етапи: початкової підготовки, попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової підготовки, максимальної реалізації індивідуальних можливостей, збереження досягнень. Кожен з цих етапів має свої відмінності, які полягають у виборі та спрямованості тренувальних засобів, тривалості, а також завдань підготовки на відповідному етапі.

Етап початкової підготовки

Завдання:

 1. Вивчення теорії стрибка з парашутом.
 2. Відпрацювання в ході наземної підготовки з використанням тренажерного обладнання елементів стрибка з парашутом та комплексу дій парашутиста в повітрі при виникненні аварійної ситуації.
 3. Освоєння техніки стрибка з парашутом.
 4. Розвиток психологічних і морально-вольових якостей особистості спортсмена-парашутиста.
 5. Розвиток фізичних якостей та працездатності.
 6. Виконання перших стрибків з метою ознайомлення з парашутним спортом і виконання вимог ІІІ-го розряду.

На цьому етапі провідне місце належить теоретичній підготовці та наземним тренувальним засобам.

Тривалість етапу початкової підготовки – від 1-го до 2-х років, у залежності від віку та початку занять (молодші спортсмени потребують тривалішого часу для адаптації до навантажень парашутного спорту). Для підвищення ефективності підготовки на початковому етапі необхідно використовувати під час наземної підготовки тренажерне обладнання.

Етап попередньої базової підготовки

Завдання:

 1. Поглиблення теоретичної підготовки спортсмена-парашутиста.
 2. Удосконалення технічної підготовленості парашутиста.
 3. Вивчення та закріплення техніки виконання основних видів парашутних стрибків (тренувальних і змагальних вправ парашутної підготовки).
 4. Удосконалення фізичної та психологічної підготовленості.
 5. Здійснення спортивних стрибків і виконання вимог ІІ-го розряду.

На цьому етапі підготовки з кожним роком тренувань зростає частина парашутної підготовки засобами виконання тренувальних стрибків. Кількість стрибків на рік збільшується (від 10-ти на етапі початкової підготовки до 50-60-ти). Спортсмени мають допуск до стрибків підвищеної складності після успішного складання заліку.

Тривалість даного етапу спортивної підготовки – 1-2 роки.

Етап спеціалізованої базової підготовки

Завдання:

 1. Закріплення положень теоретичної підготовки спортсмена-парашутиста.
 2. Вивчення конструкції та експлуатація нових видів парашутної техніки.
 3. Удосконалення технічної підготовленості парашутиста та вивчення техніки нових стрибків (стрибок на точність приземлення, груповий стрибок, відпрацювання виконання фігур у вільному падінні, групові акробатичні стрибки т.ін.).
 4. Подальше вдосконалення фізичної та психологічної підготовленості.
 5. Вивчення змагальних вправ парашутного спорту та участь у змаганнях.
 6. Здійснення спортивних стрибків та виконання вимог І-го розряду.

На цьому етапі підготовки основним засобом тренувальної підготовки є парашутні стрибки. Кількість на рік сягає 200. Спортсмени допускаються до виконання вправ у стрибку після успішного складання відповідних заліків. На цьому етапі підготовки рекомендовано брати участь у 3-5 змаганнях на рік.

Тривалість даного етапу підготовки – 2-4 роки.

Етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей

Завдання:

 1. Здійснення активної змагальної діяльності.
 2. Подальше вдосконалення техніки змагальних вправ парашутного спорту.
 3. Удосконалення фізичної та психологічної підготовленості.
 4. Удосконалення тактичної підготовленості спортсмена-парашутиста.
 5. Здійснення спортивних стрибків та виконання вимог КМСУ.

Основні показники річного тренувального навантаження: кількість стрибків за рік – 200; річна кількість змагань складає 3-6.

Тривалість даного етапу спортивної підготовки – 3-5 років.

Етап збереження досягнень

Для цього етапу характерною є активна змагальна діяльність. Тренувальні навантаження носять підтримуючий характер. Провідним завданням цього етапу є подальше вдосконалення та стабілізація техніки виконання змагальних вправ. Основні показники тренувальних навантажень зберігаються на рівні попереднього етапу підготовки.

4. Дозування навантажень на заняттях

Враховуючи особливості підготовки спортсменів у парашутному спорті, можна зазначити основні види тренувальної роботи, а саме: теоретичні знання, виконання на  землі та на тренажерах різних елементів стрибка, здійснення стрибків з парашутом, вправи на розвиток фізичних якостей тощо.

Парашутний спорт вимагає від спортсмена формування певної адаптаційності до підвищених навантажень на функціональні системи організму. Тому для вирішення завдань підготовки вестибулярного й опорно-рухового апарату до перевантажень під час вільного падіння, розкриття парашута та приземлення використовуються вправи, спрямовані на розвиток фізичної підготовки, а також вправи на спеціальному тренажерному обладнанні.

Оцінка рівня навантажень на заняттях з парашутного спорту відбувається з урахуванням концентрації уваги (для теоретичних розділів підготовки) та якості виконання імітаційних вправ (у наземній підготовці). Дозування навантажень переважно ґрунтується на кількісних показниках часу, затраченого на виконання вимог відповідного розділу підготовки.

Обсяг (час) тренувального навантаження збільшується з кожним наступним етапом підготовки.

5. Педагогічний контроль на заняттях

Педагогічний контроль  під час тренувального процесу в парашутному спорті здійснюється з метою оцінювання рівня теоретичної підготовленості спортсменів, якості засвоєння окремих елементів і цілісної техніки стрибка з парашутом.

Теоретичні знання та практичні вміння спортсменів оцінюються за допомогою етапних заліків, які складаються інструкторові після проходження окремих розділів підготовки. Оцінки за складені заліки робляться у книжці спортсмена-парашутиста.

До книжки спортсмена-парашутиста заносяться виконані самостійно стрибки з відповідною оцінкою дій спортсмена інструктором/тренером.

У системі педагогічного контролю даного виду спорту можуть використовуватися такі методики оцінювання ефективності підготовки:

 • спостереження,
 • письмова реєстрація особливостей індивідуального вдосконалення в щоденнику тренувань.

Теоретичні та практичні заліки складаються згідно із загальноприйнятими вимогами до знань і вмінь спортсменів-парашутистів; відеозаписи й контрольні тести визначають ефективність розвитку фізичних якостей (стрибок у висоту з місця, стрибок у довжину з місця, згинання-розгинання рук в упорі лежачи і т. ін.).

6. Побудова річного цикул тренувань

План річного циклу підготовки спортсменів-парашутистів містить основні завдання етапів та мезоциклів, розділи тренувальної роботи, а також основні показники тренувальних навантажень мезо- та мікроциклів.

План річного циклу тренувального процесу в парашутному спорті

7. Побудова мікроцклу занять

Структура тренувальної діяльності та спрямованість тренувального навантаження визначаються специфікою парашутного спорту. Планування мікроциклів у парашутному спорті передбачає щотижневий період підготовки безпосередньо до дня стрибків з парашутом. Динаміка зміни співвідношення тренувальних засобів у межах одного мікроциклу вимагає збільшення тренувального часу на заняттях з парашутної підготовки при наближені для стрибків з парашутом. Навантаження, спрямовані на розвиток та підтримку фізичних якостей, розподіляються рівномірно протягом усього мікроциклу в рівних пропорціях щодо вдосконалення окремих якостей.

План мікроциклу з теоретичної та наземної підготовки на етапі початкової підготовки

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день Лекція 60
Розвиток фізичних якостей 60
Відпрацювання елементів стрибка 120
2-й день Лекція 60
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута 30
Відпрацювання елементів стрибка та дій в особливих випадках 90
Усього: 480

План мікроциклу з парашутної підготовки на день стрибків

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день  Розвиток фізичних  якостей 60
Відпрацювання елементів стрибка та дій в особливих випадках 60
Парашутна підготовка (виконання стрибка) 30                      (один стрибок)
Усього: 150

План мікроциклу з теоретичної та наземної підготовки на етапі попередньої базової підготовки

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день Лекція 60
Розвиток фізичних  можливостей 60
Відпрацювання елементів стрибка 120
2-й день Лекція 60
Розвиток фізичних можливостей 60
Укладка парашута 30
Відпрацювання елементів стрибка та дій в особливих випадках 90
Усього: 480

План мікроциклу з парашутної  підготовки на день стрибків

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день Лекція 30
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута, відпрацювання елементів стрибка та дій особливих випадках 60
Парашутна підготовка (виконання стрибка) 30(один стрибок)
2-й день Лекція 30
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута, відпрацювання елементів стрибка та дій особливих випадках 60
Парашутна підготовка (виконання стрибка) 30(один стрибок)
Усього: 360

План мікроциклу з теоретичної та наземної підготовки на етапі спеціалізованої базової підготовки

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день Лекція 60
Розвиток фізичних якостей 60
Відпрацювання елементів стрибка 60
2-й день Лекція 60
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута 30
Відпрацювання елементів стрибка та дій в особливих випадках 90
Усього: 480

План мікроциклу з парашутної підготовки на день стрибків

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день Лекція 30
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута, відпрацювання елементів стрибка та дій особливих випадках 30
Парашутна підготовка (виконання стрибка) 30(один стрибок)
2-й день Лекція 30
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута, відпрацювання елементів стрибка та дій особливих випадках 30
Парашутна підготовка (виконання стрибка) 30(один стрибок)
Усього: 300

План мікроциклу з теоретичної та наземної підготовки на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей або збереження досягнень

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день Лекція 60
Розвиток фізичних якостей 60
Відпрацювання елементів стрибка 60
2-й день Лекція 60
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута 60
Відпрацювання елементів стрибка та дій в особливих випадках 60
Усього: 360

План мікроциклу з парашутної підготовки на день стрибків

Тренувальний день мікроциклу Засоби тренування Час (хв.)
1-й день Лекція 30
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута, відпрацювання елементів стрибка та дій особливих випадках 30
Парашутна підготовка (виконання стрибка) 30(один стрибок)
2-й день Лекція 30
Розвиток фізичних якостей 60
Укладка парашута, відпрацювання елементів стрибка та дій особливих випадках 30
Парашутна підготовка (виконання стрибка) 30(один стрибок)
Усього: 300

8. Побудова тренувальних занять

Ключовою структурною одиницею процесу підготовки в парашутному спорті є окреме заняття, у ході якого використовуються різноманітні засоби та методи, спрямованні на вирішення завдань фізичної, техніко-тактичної, психологічної, а також специфічних видів підготовки (наземної, стрибка з парашутом тощо).

Виходячи зі специфіки виду спорту та враховуючи основні засоби ведення тренувального процесу, у парашутному спорті використовується заняття комплексної педагогічної спрямованості з послідовним або паралельним вирішенням завдань підготовки.

У залежності від кількості завдань, що вирішуються на одному занятті, та етапу спортивної підготовки, тренування може тривати від 60 до 180 хв.

У структурі заняття з парашутного спорту виділяють підготовчу, основну та заключну частини. Зміст та завдання цих частин мають свої специфічні особливості.

Підготовча частина заняття передбачає шикування, перекличку, перевірку готовності спортсменів до заняття.

У ході підготовчої частини вирішуються такі завдання:

 • підготовка спортсменів до роботи;
 • організація та підвищення дисципліни;
 • виховання здатності до спільних дій;
 • концентрація уваги тих, хто займається, на майбутні діяльності;
 • уразі необхідності – підготовка рухових та функціональних систем організму до роботи.

Основна частина заняття складається з таких питань:

 • вирішення основних завдань заняття;
 • теоретична підготовка спортсменів-парашутистів;
 • вирішення завдань наземної та парашутної підготовки спортсменів;
 • розвиток фізичних якостей.

Вибір засобів та їх кількість визначається спрямованість заняття та його навантаження.

У заключній частині для приведення організму до звичайного стану використовуються відновлювальні заходи.

Враховуючи вплив на організм людини різних засобів підготовки у парашутному спорті та зважаючи на особливості сприйняття різних видів підготовки, доцільним є наступний порядок розподілення тренувальних засобів у межах основної частини заняття:

 1. Теоретичні повідомлення (лекції, бесіди, теоретичні заліки і т.п.).
 2. Засоби наземної підготовки (відпрацювання елементів стрибка, укладка парашуту, імітації дії спортсмена при аварійній ситуації і т.д.).
 3. Розвиток фізичних якостей окремих м’язових груп.

9. Розрахунок годин програмного теоретичного та практичного матеріалу

Розділи підготовки Етапи підготовки
Почат-ковоїпідго-

товки

Попередньої базової підготовки Спеціалізованої базової підготовки Максимальної реалізації індивідуальних можли-востей та збереження досягнень
Роки тривалості етапів підготовки 1-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й
Теоретична підготовкаЗагальні питання історії, організація підготовки та техніки безпеки в парашутному спорті, правила змагань. 12 20 15 10
Теоретичні основи стрибків з парашутом, особливі випадки під час стрибків, будова парашута, тренажерів, літака й т.п 26 30 35 20 25 35 35 35
Усього годин 38 50 50 35 35 35 35 35
Наземна підготовкаУкладка парашута 8 8 8 6 6
Відпрацювання на землі елементів різних стрибків з парашутом 26 20 20 18 18 20 20 20
Відпрацювання дій парашутиста в особливих випадках 10 9 9 8 8 7 7 7
Заняття на тренажерних пристроях 4 6 6 3 3 8 8 8
Усього годин 48 43 43 35 35 35 35 35
Парашутна підготовка:Стрибки з парашутом за різними програмами, групові стрибки, акробатичні й т.п. 8 33 33 102 102 102 102 102
Фізична підготовкаЗагально-фізичні та спеціальні вправи на координацію, спеціальні акробатичні вправи, вправи з використанням тренажерних пристроїв. 57 72 72 52 52 52 52 52
Морально-вольова та психологічна підготовкаМоделювання екстремальних випадків, дії по виходу з екстремальних випадків. 3 8 28 18 4 4 4 4
Заліки та практичні нормативи 4 12 12 11 11 11 11 11
Загальна кількість годин 158 218 238 253 239 239 239 239

10. Зміст навчального матеріалу

Зміст матеріалу для навчального-тренувальних груп з парашутного спорту складається з урахуванням повного переліку тем, рекомендованих для підготовки спортсменів-парашутистів протягом 10 років, включаючи всі етапи підготовки. Середньорічні кількісні показники годин відбивають загальне співвідношення розділів підготовки та тем занять.

Формування змісту підготовки на конкретному тренувальному етапі для конкретної групи здійснюється на основі індивідуального підходу, аналізу рівня підготовленості, обсягу знань та навичок, отриманих на попередніх етапах, вікових і статевих особливостей спортсменів-парашутистів.

Зміст програмного теоретичного і практичного матеріалу

№ теми Назва та зміст теми Середня кількість годин на рік
ТЕОРІЯ
1 Історія парашутизму в Україні та аналіз розвитку парашутного спорту:–        історія створення парашута;-       досягнення парашутистів України на світовій арені. 1
2 Матеріальна частина парашута:–        призначення, ТТХ, принцип дії і конструкція основного та запасного парашутів;-        правила експлуатації, збереження парашутів. 2
3 Укладання парашутів:–        підготовка парашутів до укладки,-        контроль укладки парашутів,

–        підготовка парашутів до стрибка.

4
4 Парашутні страхувальні прилади:–        призначення, принцип дії та конструкція страхувальних приладів;-        підготовка та установка приладів на парашути. 3
 

5

Правіла пересування та перебування на аеродромі:–        аеродромні знаки та їх призначення;-        правила поведінки парашутистів на аеродромі та пересування на ньому;

–        дії парашутиста в разі потрапляння на злітно-посадкову смугу.

 

1

6

 

Ознайомлення з літальним апаратом:–        основні частини літака АН-2 та їх призначення;-        фізичні основи польоту літака АН-2;

–        розміщення, відокремлення парашутистів від літака АН-2;

–        сигнали, що подаються екіпажем для парашутистів.

1

 

 

7 Теоретичні основи стрибка з парашутом:–        основні властивості повітря;-        закони руху тіл у повітрі;

–        фізична сутність управління парашутом у повітрі;

–        сили, що діють на парашутиста під час вільного падіння, під час розкриття й при приземленні.

5
 

8

Особливі випадки при виконанні стрибків з парашутом:–        попадання стабілізуючого чи витяжного парашута в ноги або під руку;-        зависання парашутиста за літаком;

–        сходження парашутистів у повітрі;

–        потрапляння на перешкоду;

–        часткова або повна відмова парашута.

 

7

 

 

 

 

9

Теоретичні питання одноосібник та групових стрибків на точність приземлення, акробатичних стрибків:–        аеродинаміка плануючого купола;-        ТТХ плануючих куполів;

–        способи заходу на ціль;

–        розрахунок і план стрибка;

–        розрахунок відпрацювання цілі;

–        способи відпрацювання цілі;

–        постанова “сходинок” у групі;

–        питання обачливості в групі;

–        стилі вільного падіння;

–        виконання горизонтальних та вертикальних фігур;

–        уважність і безпека під час групових акробатичних стрибків;

–        контроль висоти розкриття парашута.

 

 

 

 

8

10 Керівні документи сфери парашутного спорту, його забезпечення та проведення показових виступів:–        керівництво з парашутної підготовки;-        збірка Програм з парашутної підготовки;

–        ОРГМУ на навчальний рік.

2
11 Рятувальні планові засоби та правила їх застосування. 2
12 Правила змагань з парашутного спорту. 4
УСЬОГО ГОДИН: 40
ПРАКТИКА (у дужках наведена кількість стрибків)
1 Наземна підготовка. Виконання імітаційних вправ на землі:–        відпрацювання на землі елементів стрибка з парашутом;-        дії парашутистів у повітрі,

–        правила користування запасним парашутом,

–        приземлення парашутиста.

20
2 Наземна підготовка парашутиста з використанням тренажерного обладнання. 40
3 Стрибок зі стабілізацією падіння. 2,5(5)
4 Стрибок з примусовим розкриттям парашутом. 1(2)
5 Стрибок на точність приземлення. 15(30)
6 Стрибок з ручним розкриттям парашута. 2,5(5)
7 Стрибок із затримкою розкриття парашута 5-20 с. 10(20)
8 Стрибок із затримкою розкриття парашута 30 с. 2,5(5)
9 Груповий стрибок на точність приземлення. 10(20)
10 Стрибок для відпрацювання комплексу фігур у вільному падінні. 20(40)
11 Стрибок з плануванням у вільному падінні.
12 Стрибок із сходженням парашутистів у вільному падінні. 7,5(15)
13 Стрибок з групової акробатики. 26,5(33)
14 Вправи для розвитку фізичних якостей. 60
15 Засоби психологічної та морально-вольової підготовки. 8
16 Укладка парашута. 50
17 Вивчення дій спортсмена при виникненні аварійних ситуацій, формування навичок користування рятувальними пристроями. 8
ТЕСТУВАННЯ
1 Складання заліку та практичних нормативів. 11
УСЬОГО ГОДИН: 209,5

11. Література

1.     Методические разработки по темам и упражнениям сборника программ по парашютной и парашютно-спасательной подготовке авиации ДОССАФ СССР. – Москва: Управление авиационной подготовки и авиационного спорта ЦК ДОССАФ СССР, 1989.-120с.

2.    Платонов В.Н. загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті. – К.: Олімпійська література, 1997. – 380с.

3.    Сборник программ по парашютной и парашютно-спасательной подготовке авиации ДОСААФ СССР. – Москва: Управление авиационной подготовки и авиационного спорта ЦК ДОССАФ СССР, 1990. – 96с.

4.    Теория спорта /Под ред. Проф. В.Н. Платонова. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 424с.

 

Робочу програму та методичні плани склала

заслужений майстер спорту

В.М.Закорецька