Заболотников Г.В., Веселкин М.Г. Использование международных авиационных метеорологических кодов METAR (SPECI) и TAFF. – С.-Пб, 2006. – 33с.

Навчальний посібник по курсу «Авіаційна метеорологія» для студентів вишів за спеціальностями гідрометеорологічного профілю (російською мовою)

 

METAR_TAF (скачати)