Витяг з Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор (парашутний спорт)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Мінсім’ямолодьспорт
від 06.09.2007 № 3186

(станом на 1 серпня 2012 року)

ПАРАШУТНИЙ СПОРТ

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ

 

Посісти місце на одному з перерахованих змагань або виконати нормативи класифікаційної таблиці.

 

Класичний парашутизм:

Стрибки з парашутом із урахуванням точності приземлення.

Стрибки з виконанням комплексу акробатичних фігур у вільному падінні.

Стрибки із стабільним падінням 10 секунд.

 

Парашутне багатоборство:

Стрибки з парашутом із урахуванням точності приземлення.

Стрільба лежачи із малокаліберної гвинтівки (або стрільба стоячи із пневматичної гвинтівки).

Плавання довільним стилем.

Легкоатлетичний крос.

 

Парашутна групова акробатика:

Виконання стрибків із побудовою серії фігур у вільному падінні.

– команда «четвірка»;

– команда «вісімка».

Виконання стрибків із побудовою командою парашутистів фігури формату « велика формація « у вільному падінні.

 

Парашутна купольна акробатика:

Побудова розкритими куполами фігури «етажерка» з подальшою послідовною зміною місця знаходження членів команди у фігурі .

Побудова та перебудова розкритими куполами серії фігур :

– команда « двійки»;

– команда « четвірки».

Швидкісна побудова розкритими куполами заданої фігури.

 

Артистичні види Фрі-Флай:

Виконання членами команди маневрів у вільному падінні переважно у вертикальній площині із побудовою або без побудови серії фігур.

Класичний парашутизм

Майстер спорту України міжнародного класу

1—4 — на чемпіонаті світу, Всесвітніх іграх в особистому заліку у двоєборстві за умови участі команд не менше 12 країн;

1—3 — на чемпіонаті Європи, фінальних змаганнях Кубку світу в особистому заліку у двоєборстві;

1 — на міжнародних змаганнях в особистому заліку у двоборстві, включених до календаря Міжнародної авіаційної федерації за умови участі у виді програми не менше ніж 8 команд які представляють не менше 8 країн.

Встановити світовий рекорд.

Майстер спорту України

2-3 — на міжнародних змаганнях в особистому заліку, включених до календаря Міжнародної авіаційної федерації за умови участі у виді програми команд не менше 8 країн;

1—3 — на чемпіонаті України, Кубка України за підсумками всіх етапів;

1-2 на чемпіонаті Збройних Сил України в особистому заліку у двоєборстві за умови участі не менше 10 МСУ і КМСУ серед чоловіків та 6 — серед жінок.

Кандидат у майстри спорту України

4—6 — на чемпіонаті України, Кубка України за підсумками всіх етапів, чемпіонаті Збройних Сил України в особистому заліку у двоєборстві за умови участі не менше 10 МСУ і КМСУ серед чоловіків та 6 — серед жінок;

1—3 — на всеукраїнських змаганнях в особистому заліку у двоєборстві та окремих вправах, що внесені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України, за умови участі не менше 20 учасників серед чоловіків та 6 — серед жінок, які мають І розряд.

І розряд

1—3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя.

ІІ, ІІІ розряди

Виконати розрядні нормативи класифікаційної таблиці на змаганнях міського рівня.

Умови виконання спортивних звань та розрядних нормативів:

1. Спортивні звання та розрядні нормативи вважаються виконаними за умови дотримання таких вимог: звання МСУМК — на офіційних міжнародних змаганнях;

оцінка комплексу акробатичних фігур у вільному падінні під час виконання нормативу МСУМК повинна здійснюватись за допомогою відео записуючої апаратури;

звання МСУ та розряд КМСУ — на міжнародних змаганнях, змаганнях, що внесені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України, в тому числі у Кубкових зустрічах за участю не менше 5 команд трьох різних організацій (аероклубів, областей, міст тощо) із загальною кількістю спортсменів:

для виконання нормативу МСУ — не менше 30 спортсменів не нижче І розряду, у тому числі 5 МСУ;

для виконання нормативу КМСУ — не менше 25 спортсменів не нижче І розряду;

оцінка точності приземлення під час виконання нормативів МСУМК, МСУ та КМСУ повинна здійснюватись автоматичною вимірювальною системою, при цьому результат кожного стрибка не повинен перевищувати 15 см;

нормативи І розряду зараховуються на змаганнях не нижче обласного (міського) рівня за умови участі не менше 15 спортсменів.

нормативи ІІ, ІІІ розрядів — на змаганнях місцевого рівня за умови участі не менше 10 спортсменів.

2. Розрядні нормативи в окремих вправах особистого двоборства можуть бути виконані на різних змаганнях протягом одного календарного року за умови виступу спортсмена у змаганнях в усіх вправах програми особистої першості.

Розрядні нормативи
Вправи
Звання
Розряд
МСУ КМСУ І ІІ

ІІІ

 

 

Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін.
Стрибки з парашутом із урахуванням точності приземлення
Виконати всі стрибки за програмою змагань, але не менше ніж 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2
при цьому середнє відхилення не більше ніж 0,04 0,06 0,10 0,14 1,50 2,50 20,0 20,0 100,0 100,0
Стрибки з виконанням комплексу акробатичних фігур у вільному падінні
Виконати всі стрибки за програмою змагань, але не менше ніж 2 2 2 2 1 1 1 1
При цьому середній час виконання комплексу фігур 8,5 9,3 9,7 10,5 12,0 13,0
Середній час виконання двох спіралей в секундах 10,0 12,0
Стрибки із стабільним вільним падінням 10 секунд
Виконати всі стрибки за програмою змагань, але не менше, ніж 1 1
При цьому середнє відхилення в секундах від встановленого часу вільного падіння не більше, ніж + 1,0 +1,0

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

Парашутне багатоборство

Майстер спорту України міжнародного класу

1—2 — на міжнародних змаганнях І категорії, включених до календаря Міжнародної авіаційної федерації.

Майстер спорту України

3-4 — на міжнародних змаганнях І категорії, включених до календаря Міжнародної авіаційної федерації;

1-2 — на міжнародних змаганнях ІІ категорії за умови участі команд не менше 8 країн;

1—2 — на чемпіонаті України, Кубку України за підсумками всіх етапів за умови участі не менше 4 — МСУ і 6 — КМСУ серед чоловіків, 3 — МСУ і 3 — КМСУ серед жінок;

1 — на чемпіонаті Збройних Сил України за умови участі не менше 4 — МСУ і 6 — КМСУ серед чоловіків, 3 — МСУ і 3 — КМСУ серед жінок.

Кандидат у майстри спорту України

3—6 — на чемпіонаті України, Кубку України за підсумками всіх етапів, чемпіонаті Збройних Сил України за умови участі не менше 10 МСУ і КМСУ серед чоловіків та 6 — серед жінок;

1—3 — на міжнародних змаганнях, що внесені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України, за умови участі не менше 20 учасників серед чоловіків та 6 — серед жінок, які мають І розряд.

І розряд

1—3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя за умови участі не менше 15 учасників серед чоловіків та 8 — серед жінок, у тому числі не менше ніж 6 спортсменів І розряду серед чоловіків та 3 — серед жінок.

ІІ, ІІІ розряди, І, ІІ юнацькі розряди

Виконати нормативи класифікаційної таблиці.

Умови виконання розрядних нормативів

1. Змагання проводяться за програмою багатоборства, що подана у таблиці. Для всіх спортивних звань (розрядів) результати змагань оцінюються відповідно до діючих таблиць очок у кожному виді.

2. Спортивні звання (розряди) присвоюються за умови одержання залікових очок у кожному виді багатоборства.

3. Розрядні нормативи вважаються виконаними:

МСУМК — на міжнародних змаганнях за умови участі команд не менше ніж з 8 країн;

МСУ — на міжнародних змаганнях та всеукраїнських змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України, за умови участі не менше 5 команд з трьох окремих організацій із загальною кількістю спортсменів не нижче І розряду: у чоловіків — не менше 25 (у тому числі МСУ та КМСУ – не менше 7), у жінок — не менше 15 (у тому числі МСУ та КМСУ – не менше 3);

КМСУ — на міжобласних, обласних змаганнях, кубкових зустрічах за умови участі не менше 4 команд з трьох окремих організацій (аероклубів, областей, тощо) із загальною кількістю спортсменів: чоловіків — не менше 20 (в тому числі спортсменів І розряду не менше 12), жінок — не менше 10 (в тому числі спортсменів І розряду не менше 6);

І розряд — на змаганнях не нижче обласного (міського) рівня за умови участі у чоловіків не менше 15 спортсменів, а у жінок – не менше 10 спортсменок;

ІІ розряд — на змаганнях районного (клубного) рівня за умови участі не менше 10 спортсменів;

ІІІ, І, ІІ юнацькі розряди — на змаганнях будь-якого рівня.

4. Нормативи для МСУ та КМСУ вважаються виконаними, якщо змагання проводились за програмою чемпіонату України поточного року.

5. Для виконання розрядних вимог та нормативів у стрибках з парашутом зараховуються всі здійснені стрибки за програмою змагань, але не менше:

для МСУМК — 4 стрибки, при цьому середній результат (технічні результати у диск автоматичної вимірювальної системи радіусом 0,15 м) повинен бути при будь-якій кількості стрибків не більше 0,04 м для чоловіків та 0,06 м — для жінок;

для МСУ та КМСУ — 3 стрибки, при цьому середній результат (технічні результати в диск автоматичної вимірювальної системи радіусом 0,15 м) для нормативів повинен бути при будь-якій кількості стрибків не менше 0,08 м для чоловіків і 0,13 м — для жінок;

І, ІІ розряди — 2 стрибки;

ІІІ розряд — 1 стрибок.

6. Парашутна програма ІІІ, юнацьких розрядів складається з трьох елементів: «Відокремлення», «Приземлення» та «Збирання парашута після стрибка», кожен з яких оцінюється за п’ятибальною системою. При цьому елементи «Відокремлення» і «Приземлення» для ІІІ розряду оцінюються в одному стрибку з парашутом з літака.

7. Розрядні нормативи ІІІ розряду складаються, окрім обов’язкової парашутної програми, з двох наземних видів за вибором з трьох можливих (легкоатлетичний крос, плавання, кульова стрільба).

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

Програма парашутного багатоборства

Вправа

Звання, розряди

МСУ, КМСУ І, ІІ розряди ІІІ розряд І юнацький розряд
Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін.
Стрибки з парашутом (особистий залік) Із урахуванням точності приземлення З оцінкою якості виконання елементів стрибка з літака, збирання парашута З оцінкою якості виконання елементів стрибка з парашутної вежі (тросової гірки), або макету літака, збирання парашуту
Стрільба лежачи з малокаліберної гвинтівки Дистанція 50 м або 25 м, 5 пострілів
або стоячи з пневматичної гвинтівки Дистанція 10 м, 5 пострілів
Плавання довільним стилем, м 100 100 100 100 50 50 50 50
Легкоатлетичний крос, м 3000 1500 3000 1500 1500 800 1000 500
Розрядні нормативи (очки)

Звання, розряди

Сума багатоборства з урахуванням мінімальної кількості очок у кожному виді

Мінімальна кількість очок у кожному виді

Сума багатоборства без урахування мінімальної кількості очок у кожному виді

Чоловіки

МСУ

3140

900

3200

КМСУ

2820

800

2900

І

2550

700

2700

ІІ

2100

550

2200

ІІІ

2200

Жінки

МСУ

3050

900

3120

КМСУ

2750

750

2840

І

2350

600

2450

ІІ

1900

450

2000

ІІІ

2000

I юнацький

1850

ІІ юнацький

1650

Парашутна групова акробатика

Майстер спорту України міжнародного класу

1—3 — на чемпіонаті світу;

1—2 — на чемпіонаті Європи або фіналі Кубка світу;

Встановити світовий рекорд.

Майстер спорту України

1.Встановити національний рекорд на всеукраїнських змаганнях;

2.Виконати розрядні нормативи та посісти з 1-4 місце на змаганнях що включені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України.

Кандидат у майстри спорту України

На Всеукраїнських змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України виконати розрядні нормативи.

І, ІІ, ІІІ розряди

Виконати нормативи класифікаційної таблиці.

Розрядні нормативи

Звання, розряди

Кількість стрибків відповідно до програми змагань, але не менше

Кількість фігур у середньому за підсумками змагань, але не менше ніж:

Чоловіки Жінки
МСУ 6 12,0 10,0
КМСУ 4 10,0 8,5
І розряд 4 7,5 6,0
ІІ розряд 2 3,5 3,0
ІІІ розряд 1 2,0 2,0
Умови виконання розрядних нормативів.

1. Розрядні нормативи вважаються виконаними за умови:

для звання МСУМК — на офіційних міжнародних змаганнях, за умови участі не менше ніж 12 команд четвірок або 8 команд вісімок;

для звання МСУ — на міжнародних змаганнях та Всеукраїнських змаганнях, які включені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України, за умови участі не менше ніж 8 команд четвірок або 4 команди вісімок не менше ніжз трьох різних організацій;

КМСУ ,І розряд — на змаганнях не нижче обласного рівня за умови участі не менше 4 команд.

ІІ, ІІІ розряди — на змаганнях будь-якого рівня.

2. Жінки можуть бути включені до складу команд чоловіків. У цьому випадку звання (розряди) жінкам присвоюються відповідно до нормативів для чоловіків.

3. За наявності запасних членів команди кожний спортсмен повинен виконати не менше 50% стрибків у складі команди для присвоєння відповідних спортивних звань (розрядів).

4. Спортивні звання присвоюються, якщо суддівство проводилось із використанням відеозапису.

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

 

Парашутна купольна акробатика

Майстер спорту України міжнародного класу

1—3 — на чемпіонаті світу;

1—2 — на чемпіонаті Європи або Кубку світу (за підсумками етапів);

1 — на Кубку Європи;

Встановити світовий рекорд.

Майстер спорту України

На міжнародних змаганнях увійти до 20% кращих команд за умови участі команд не менше ніж 8 країн у складі четвірки або вісімки.

Встановити національний рекорд на всеукраїнських змаганнях.

Виконати розрядні нормативи на міжнародних змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України та проводяться за програмою чемпіонату світу.

Кандидат у майстри спорту України

Виконати нормативи класифікаційної таблиці на міжнародних змаганнях або всеукраїнських змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України та проводяться за програмою чемпіонату світу.

І, ІІ, ІІІ розряди

Виконати нормативи класифікаційної таблиці.

Розрядні нормативи (чоловіки та жінки)

Звання ,

розряди

Стрибки за програмою змагань,але не менше ніж:

«Четвірка»- ротація в середньому за стрибок протягом 120 сек.

«Двійка» – кількість перебудованих в середньому за стрибок протягом 120 сек.

«Четвірка» – кількість перебудованих фігур в середньому за стрибок протягом 180 сек.

«Вісімка» – побудова фігур в середньому за стрибок протягом 120 сек.

МСУ 6 8,5 8,0 4,4 70,0
КМС 4 7,5 4,0 3,0 1,5
І розряд 4 4,0 2,0 1,5 Зібрати «вісімку»
ІІ розряд 2 Зібрати «четвірку»
ІІІ розряд Зібрати «двійку»

 

Умови виконання розрядних нормативів

1. Розрядні нормативи вважаються виконаними за умови дотримання таких вимог:

для звання МСУМК — на міжнародних змаганнях за умови участі не менше ніж 8 команд четвірок або 6 команд вісімок у виді програми.

для звання МСУ, КМСУ — на міжнародних змаганнях або всеукраїнських змаганнях, внесених до Єдиного календарного плану спортивних заходів Мінсім’ямолодьспорту України, у тому числі не менше ніж 5 команд четвірок або 4 команд вісімок різних організацій та посісти 1-2 місце у Всеукраїнських змаганнях.

І розряд — на змаганнях не нижче обласного рівня за умови участі не менше ніж 4 команди;

ІІ, ІІІ розряди — на змаганнях будь-якого рівня.

2. Спортивне звання МСУМК присвоюється, якщо суддівство проводилось із використанням відеозапису.

3. За наявності запасних членів команди кожний спортсмен повинен виконати не менше 50% стрибків у складі команди.

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

 

Артистичні види ФРІ-ФЛАЙ

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 на чемпіонаті світу;

1-2 на чемпіонаті Європи , фіналі Кубку світу ;

Встановити рекорд світу.

Майстер спорту України

1- на чемпіонаті України . Кубку України за умови участі у виді програми не менше 8 команд які представляють не менше ніж 6 організацій.

Кандидат у майстри спорту України

2-3 – на чемпіонаті України або Кубку України.

І розряд

1- на змаганнях не нижче обласного рівня.

ІІ- розряд

2 -5- місце на змагання не нижче обласного рівня.

Умови виконання спортивних звань і нормативів в парашутному спорті:

1.Звання МСУ присвоюється за умови проведення Всеукраїнських змагань за правилами змагань з виду спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади.

Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.